MootCourt

Όροι Διεξαγωγής

Όροι Διεξαγωγής 3ου Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης

Εισαγωγικά

Στο διαγωνισμό, φέτος, θα συμμετάσχουν συνολικά 9 ομάδες, κάθε μία από τις οποίες θα αποτελείται από 3 άτομα. Η κάθε Νομική Σχολή θα εκπροσωπηθεί από 3 ομάδες, δηλαδή 3 ομάδες από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 3 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σε κάθε ομάδα του κάθε πανεπιστημίου θα διανεμηθεί ένας από τους εξής ρόλους: του ενάγοντα, του εναγομένου A και του εναγομένου Β, ώστε η κάθε Νομική Σχολή να εκπροσωπείται και στους τρεις ρόλους. Η επιλογή των ομάδων θα γίνει από τους υπεύθυνους καθηγητές της κάθε σχολής και ο ρόλος (ενάγων, εναγόμενος Α και εναγόμενος Β) της κάθε ομάδας θα προσδιοριστεί είτε κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των τριών ομάδων του κάθε πανεπιστημίου, είτε κατόπιν κλήρωσης εάν οι προτιμήσεις των ομάδων συμπίπτουν.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλοντα ομαδικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.  Για αυτό το λόγο ο κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να δημιουργήσει ομάδα με άλλους συμφοιτητές του. Η κάθε ομάδα θα αποτελείται από 3 άτομα και η αίτηση θα υποβάλλεται ομαδικά από όλους. Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αλλά βρίσκουν δυσκολία στην ανεύρεση συμπαικτών μπορούν να απευθυνθούν στους Τοπικούς Συντονιστές που έχουν οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή, στα e-mail vpaa.athens@elsa-greece για το Ε.Κ.Π.Α., dir.aa.thessaloniki@elsa-greece.org για το Α.Π.Θ. και vpaa.komotini@elsa-greece.org για το Δ.Π.Θ. Η συμμετοχή για κάθε άτομο στο διαγωνισμό θα ανέρχεται στα 40€ και θα καταβληθεί εφόσον η ομάδα επιλεχθεί για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Κατάθεση Δικογράφων

Εφόσον επιλεγεί η ομάδα, ανάλογα με το ρόλο της θα πρέπει στην προβλεπόμενη ημερομηνία να καταθέσει ένα ή δύο δικόγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω. Οι 3 ομάδες (μία από κάθε Νομική Σχολή) που θα αναλάβουν τον ρόλο του ενάγοντα θα πρέπει να καταθέσουν αγωγικό δικόγραφο επί τη βάσει των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης έως τις 7 Mαρτίου 2017, σύμφωνα με το πρότυπο που θα εκτεθεί στον σχετικό οδηγό προετοιμασίας που θα συνθέσει η ακαδημαϊκή επιτροπή του διαγωνισμού. Οι 3 ομάδες που θα αναλάβουν τον ρόλο του εναγομένου A και οι 3 που θα αναλάβουν το ρόλο του εναγόμενου Β θα πρέπει να καταθέσουν προτάσεις επί των αγωγών που θα λάβουν από τους ενάγοντες των άλλων δύο πανεπιστημίων πλην του δικού τους έως τις 22 Μαρτίου. Για παράδειγμα, η ομάδα του ΕΚΠΑ που θα έχει το ρόλο του εναγομένου Α θα πρέπει να καταθέσει δύο διαφορετικά δικόγραφα προτάσεων: ένα για την αγωγή της ομάδας του ΑΠΘ και ένα για την αγωγή της ομάδας του ΔΠΘ. Το ίδιο και η ομάδα του ΕΚΠΑ που θα εκπροσωπεί τον εναγόμενο Β. Τούτο διότι κατά την προφορική διαδικασία η κάθε ομάδα θα κληθεί να διαγωνιστεί με όλες τις άλλες ομάδες από τα άλλα πανεπιστήμια, εκτός βέβαια από αυτές που έχουν τον ίδιο ρόλο. Για την διευκόλυνση των ομάδων των εναγομένων, η οργανωτική επιτροπή θα αποστείλει τις αγωγές στους ενδιαφερομένους στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, δηλαδή στις  7 Mαρτίου 2017. Με δεδομένο όμως ότι οι εναγόμενοι θα έχουν μόνο 14 μέρες στην διάθεσή τους για την συγγραφή των προτάσεων, καλούνται να έχουν μελετήσει ενδελεχώς την υπόθεση και να έχουν προετοιμάσει μία βασική επιχειρηματολογία ήδη πριν την παραλαβή των αγωγών. Οι προτάσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στους ενάγοντες 10 μέρες πριν την δίκη. Έτσι, αντίστοιχα, και οι ενάγοντες θα πρέπει να έχουν αναζητήσει πιθανές ενστάσεις στους αγωγικούς τους ισχυρισμούς που θα μπορούσαν να προτείνουν οι αντίδικοί τους, καθώς και αντεπιχειρήματα για την αντίκρουση αυτών. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 29 Απριλίου 2017 στη Θεσσαλονίκη και η παρουσία όλων των συμμετεχόντων σε αυτούς είναι υποχρεωτική. Εκεί, όπως προελέχθη, η κάθε ομάδα θα διαγωνισθεί με όλες τις ομάδες των άλλων πανεπιστημίων εκτός από την ομάδα, βέβαια, που έχει το ίδιο ρόλο. Η κάθε ομάδα θα διαγωνισθεί σε δίκες στις οποίες θα υπάρχει δυνατότητα δευτερολογίας, γεγονός που εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην προφορική διαδικασία. Η προφορική διαδικασία θα αναλυθεί εκτενώς σε σχετικό κανονισμό. Παρόλα αυτά μεγάλες αλλαγές δεν αναμένονται σε σχέση με τη περσινή διαδικασία αφού και φέτος το θέμα περιστρέφεται σε Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Στους ημιτελικούς γύρους θα συνεκτιμηθεί τόσο η συγγραφή των δικογράφων, όσο και η προφορική διαδικασία κατά ποσοστό 50% αντίστοιχα (50% για τα δικόγραφα και 50% για την προφορική διαδικασία). Τα δικόγραφα θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν από καθηγητές. Η προφορική διαδικασία θα αξιολογηθεί από σπουδαστές της σχολής δικαστών, δικαστές ή καθηγητές.

Τελικός Γύρος

Στον τελικό γύρο που θα διεξαχθεί στις 30 Απριλίου 2017 θα συμμετάσχουν οι ομάδες με την καλύτερη βαθμολογία για τον κάθε ρόλο. Ειδικότερα, θα συμμετάσχει η καλύτερη ομάδα με το ρόλο του ενάγοντος, η καλύτερη με το ρόλο του εναγομένου Α και η καλύτερη με το ρόλο του εναγόμενου Β. Οι ομάδες που θα περάσουν στον τελικό θα παραλάβουν τα δικόγραφα των αντιδίκων τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή το απόγευμα του Σαββάτου, 29 Απριλίου 2017. Στον τελικό θα αξιολογηθεί μόνο η προφορική διαδικασία και ουσιαστικά νικήτρια ομάδα θα είναι η πλευρά που θα κερδίσει τη δίκη.